POWRÓT

Spawanie stali nierdzewnej

Przy spawaniu stali nierdzewnej, stali wysokostopowych, miedzi, tytanu, niklu, aluminium oraz innych metali i ich stopów korzysta się z metody spawania TIG. Proces ten zalazł swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, m.in. samochodowym, chemicznym czy spożywczym.

Spawanie stali nierdzewnej metodą TIG polega na zastosowaniu nietopliwej elektrody wolframowej oraz osłony w postaci gazu obojętnego, np. helu lub argonu. Do spawania tym sposobem nie trzeba wykorzystywać dodatkowego materiału, jednak można to zrobić. W TIG materiał dodatkowy wprowadzamy ręcznie, a nie przy użyciu uchwytu spawalniczego. Z tego powodu uchwyt spawalniczy do TIG jest inny niż ten stosowany w metodach MAG oraz MIG. Spoiwem wykorzystywanym w tej metodzie jest pręt, którego średnicę i długość zwykle można dostosować do wykonywanego spawu. Spawanie TIG może być w pełni zautomatyzowane, co zapewnia dużą wydajność tego procesu. Spoina otrzymana w jego wyniku jest czysta, ponieważ nie wytwarza się niebezpieczny żużel. Znacznie skraca to proces obróbki otrzymanego materiału.

Spawanie stali nierdzewnej Bydgoszcz może być wykonywane wieloma metodami. Do najpopularniejszych należy TIG. Nic dziwnego, duża wydajność i wysoka jakość to argumenty przemawiające za jej wykorzystaniem. Dużą jej zaletą w porównaniu do innych sposobów jest brak rozprysku metalu w stanie ciekłym. Choć maszyny do spawania TIG są rozbudowane i mogą wydawać się trudne w obsłudze, w rzeczywistości sterowanie nimi nie sprawia trudności spawaczom.